O Stowarzyszeniu

Jesteśmy motocyklistami zrzeszonymi wokół Klubu Motocyklistów VFR Owners Club Poland stworzonego na wzór podobnych klubów w wielu krajach świata. Oprócz zamiłowania do motocykli łączy nas także pasja do dzielenia się swoimi umiejętnościami, wspierania swoich członków w działaniach pro społecznych i charytatywnych. Klub jest miejscem do wymiany doświadczeń na polu prawa, techniki jazdy, mechaniki, pierwszej pomocy, oceny jakości zakupywanych motocykli, wspierania działań w odzyskiwaniu sprzętu po kradzieżach, organizacji wspólnych imprez w kraju jak i poza granicami oraz wzajemnej informacji turystycznej z kraju i świata.

Obecnie Klub posiada ponad 3000 członków z tego ponad 580 aktywnie działających na rzecz klubu i propagujących jego ideały. Członkowie klubu spośród siebie w ilości ponad 150 powołali V4Assistance, jako grupę ludzi gotowych nieść pomoc poszkodowanym w drodze.

Grupa członków klubu założyła Stowarzyszenie VFR Polska, które jako podmiot prawny zdefiniowało sobie cele krzewione przez klub, jako działalność statutową.

Stowarzyszenie w swojej działalności stawia sobie społeczne cele… >> więcej