Poczta użytkowników

Jeżeli posiadasz adres pocztowy w domenie stowarzyszenia możesz zarządzać swoją pocztą pod tym adresem:

http://vfr.com.pl/webmail

poczta_login1